13/08/2020
Dermokozmetik Ürünlerin İmalattan Sonra Kalitesinin Sürdürülmesi

Dermokozmetik ürünlerin son kullanma tarihleri ve açıldıktan sonraki raf ömürleri üreticiler tarafından titiz ve uzun süreçli stabilite testleri sonucunda belirlenmektedir.

Piyasaya arz edilen bir dermokozmetik ürünün belirlenen koşullarda ve son ambalajında raf ömrü boyunca güvenli olması gerekir. İlaveten kullanım süresi içinde insan sağlığı açısından güvenli olması gerekir.

Dermokozmetik ürünün kalitesini ve güvenliliğini etkileyen dış faktörlerin göz önüne alınması gerekir. Belirlenen raf ömürleri süresince ürünün aynı fiziksel, kimyasal yapıyı ve etkinliği sürdürebilmesi için üretici kadar ürün satışını yapan kişilerin ve nihai kullanıcıların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

Dermokozmetik ürünlerin doğrudan güneş ışığı altında bekletilmesi uygun değildir.

Dermokozmetik ürünün öngörülen kullanım şeklinde, kullanım süresince kalitesini sürdürebilmesi tüketicinin ürünü muhafaza ettiği koşullara da bağlıdır. Ürünün muhafazası için alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak dermokozmetik ürünün ambalajında ya da Türkçe etiketi üzerinde yer alan uyarıların ve kullanma talimatlarının tüketici tarafından okunması, ürünün ambalajında belirtilen muhafaza koşullarında saklanması ve ambalajda belirtilen kullanım süresi içerisinde tüketilmesi gerekmektedir.

Tüketiciler, satın alacakları dermokozmetik ürünlerin ambalajlarının (iç ve varsa dış ambalajlarının) temiz, üzerindeki yazıların düzgün ve okunabilir olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca, ambalaj üzerinde Yönetmelik kapsamında yer alması gereken; üretici adı ve adresi, ürünü oluşturan bileşenlerin ismi, ürünün miktarı, ürünün özelliğine bağlı olarak son kullanma tarihi veya açıldıktan sonra üretici tarafından öngörülen kullanım süresine ilişkin bilginin yazılmış olmasına dikkat etmeleri gerekir.

Dermokozmetik ürünler tüketiciler tarafından kullanılmadıkları süre içinde ürünün özelliklerinin korunması amacıyla uygun ortamda bulundurulmaları ve iç ambalaja sahip ürünlerin kapaklarının daima kapalı olarak muhafaza edilmesi gerekir.

Tüketiciler hiçbir dermokozmetik ürünü, ürünün kullanma talimatında aksi belirtilmediği sürece farklı bir madde ya da ürünle seyrelterek, karıştırarak kullanmamalıdırlar.

Tüm bu önemli şartlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun belirlediği ve yürürlülüğe koyduğu dermokozmetik kılavuzlarında açıkça yer almaktadır.